Nyhetsrum

Här kan du läsa våra egna nyheter och pressmeddelanden, men även externa nyheter som rör frågor om medier och medieutveckling.

Våra pressmeddelanden publiceras på Via TT. Prenumerera genom att klicka här

Vid pressfrågor kontakta: presskontakt@mprt.se

Vår presstjänst hanterar endast förfrågningar från journalister och media.

18 träffar
 • Mekanism för tvistlösning mellan användare och leverantörer av videodelningsplattformar

  Nu har uppdraget slutredovisats. I december 2020 fick Myndigheten för press, radio och tv i uppdrag av regeringen att påbörja ett arbete med att utveckla en mekanism som ska möjliggöra en opartisk tvistlösning mellan användare och leverantörer av videodelningsplattformar under svensk jurisdiktion. Den 10 juni redovisades uppdraget till Kulturdepartementet.

  Nyhet
 • MPRT välkomnar förslaget gällande nytt mediestöd

  Idag tog kulturminister Jeanette Gustafsdotter emot promemorian ”Ett hållbart mediestöd för hela landet” från utredare Mats Svegfors. I promemorian presenteras förslag på hur stödet till nyhetsmedier ska se ut från 2024. MPRT välkomnar förslaget och ställer sig positiv till de förändringar som föreslås.

  Nyhet
 • Driftstörningar i radio- och tv-nätet

  Under sommaren pågår en del arbeten som leder till driftsstörningar i det markbundna radio- och tv-nätet.  På Teracoms hemsidan kan du enkelt se vilka  arbeten som är planerade och som kan påverkar driften. 

  Nyhet
 • Regeringen har tillsatt en DSA-utredning

  Inom kort förväntas EU besluta om Digital Service Act (DSA) som är en förordning som ska reglera de digitala plattformarna.

  Nyhet
 • Flera ryska kanaler hindras att sändas inom EU

  Europeiska unionens råd har tidigare antagit en förordning för att hindra att vissa ryska kanaler sänds inom EU. Nu har det beslutats att ytterligare tre ryska statsägda mediekanaler kommer att blockeras. 

  Nyhet
 • Svenskarna väljer professionella nyhetsmedier i kristider

  Nyhetskonsumtionen ökade kraftigt under pandemins första år och visar inga tecken på att avta, det visar 2021 års Mediebarometer från Nordicom vid Göteborgs universitet. Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari i år har svenskarnas konsumtion av nyheter uppnått nya rekordnivåer enligt preliminära resultat. 

  Nyhet
 • Snart upphävs föreskrifter om standarder för radio och tv

  MPRT avser att inom kort upphäva Radio- och TV-verkets föreskrifter (RTVFS 2005:1) om sändningsstandarder och viss utrustning för mottagning av radio- och tv-tjänster.

  Nyhet
 • Lagändringar gällande radio och tv

  Riksdagen har beslutat om ändringar i radio- och tv-lagen och om en lag med tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio.

  Nyhet
 • Öppna kanalen ska sträva efter vidast möjliga yttrandefrihet

  Dagens Nyheter har nyligen publicerat en artikel 2022-05-06 under rubriken ”Bannlyst konspiratorisk tv-kanal sänder i öppna kanalen - ”Kremls narrativ”. I denna artikel lyfts aspekter av vår yttrandefrihet och hur långtgående den får vara.

  Nyhet
 • Rapport om mekanism för opartisk tvistlösning ute för remiss

  Regeringen har gett myndigheten i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en opartisk mekanism för tvistlösning mellan användare och leverantörer av videodelningsplattformar. Uppdraget omfattar plattformar som lyder under svensk jurisdiktion.

  Nyhet