Trender på mediemarknaden

Vi följer och analyserar utvecklingen på mediemarknaden. I det arbetet identifierar vi olika trender som kan förväntas få ett stort genomslag på den svenska mediemarknaden. På den här sidan presenterar vi de aktuella trender vi har identifierat.

Den nya generationens mobilnät (5G) kommer att ha högre kapacitet och bildöverföringshastighet än 4G. När den nya tekniken är utbyggd kommer den att möjliggöra bland annat Internet of things (IoT) d.v.s. att saker är sammankopplade med varandra och internet så att de t.ex. kan styras via mobiltelefonen eller smarta högtalare.

I storstäder och tätbefolkade områden kommer fiber och 5G att komplettera varandra. Utbyggnad av tekniken är dock kostsam och det ställs inga krav på täckning, vilket sannolikt betyder att glesbygd riskerar att gå miste om den nya 5G-tekniken. I förlängningen betyder det att marknätet kommer att fortsätta vara en viktig distributionsform för tv i glesbygd.

Marknaden för ljudböcker och poddar växer. Teknik för taligenkänning och smarta röststyrda högtalare utvecklas. Den nya tekniken kommer att tillgängliggöra ett större medieutbud för vissa grupper med funktionsnedsättningar och förändra vårt konsumtionsbeteende i likhet med iphonens intåg. Flera svenska aktörer arbetar för att möta det nya konsumentbeteendet med ljudet i centrum, t.ex. DN erbjuder upplästa nyheter i sin app och Nent Group kommer att satsa på digital radio.

Facebook och Googles påverkan på medielandskapet är stor. I både USA och Europa förs debatt om hur Facebook och Googles marknadspåverkan skulle kunna regleras i t.ex. skatte- och konkurrensfrågor samt hur den användargenererade datan nyttjas. I Europa har dataskyddsförordningen (GDPR), upphovsrättsdirektivet och det nya AV-direktivet antagits, regleringar till skydd för konsumenterna och upphovsrättsägarnas intressen. Hur dessa kommer att påverka medielandskapet framöver återstår att se.

Det växer fram ett nytt streaminglandskap där rättighetsägare såsom Disney och UEFA lanserar egna tjänster direkt till konsumenten.

Fler streamingtjänster lanseras i Sverige. Dessutom förväntas fler aktörer att lansera streamingtjänster på den svenska marknaden, t.ex. Amazon Prime och Hulu.

Intresset för e-sport och gaming ökar och tar nu plats i idrottsklubbar, på sportsidorna och i tv-tablån. Spel blir alltmer en social mötesplats och konkurrerar om den tid som används till att konsumera medier, vilket gör det till ett viktigt segment för aktörer som MTG, Facebook och Amazon. Den största konkurrenten till Netflix är spelet Fortnite.

Medieutveckling över tid

I en tidslinje över medielandskapet beskriver vi utvecklingen utifrån händelser som gett stora avtryck.

Mediemångfald

I rapporten Mediemångfald har vi gjort nedslag i mediernas utveckling sen 1960-talet för att beskriva hur mediernas mångfald har förändrats genom åren.